Courvoisier Excluif Vsop Miniature

180.000 

A mini bottle of the delicious Courvoisier Exclusif VSOP cognac. A step up from the standard VSOP, this combines cognacs from the top four crus of the region, including a 12 year old from the Borderies.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *