Rum Brugal Anejo

200.000 

  • Loại chai : sành
  • Dung tích: 50ml
  • Nồng độ  : 40%
  • Xuất xứ   : USA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *